To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednilipiec 2024następny
PWŚCzPtSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej >> Zmiany w prawie >> SLLGO, Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl, Stowarzyszenie Klon/Jawor i Stowarzyszenia Klimatologów Polskich o rozporządzeniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej

25.07.2012
A- A+
SLLGO, Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl, Stowarzyszenie Klon/Jawor i Stowarzyszenia Klimatologów Polskich o rozporządzeniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej

Opinia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i kryteriów weryfikacji zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardów technicznych prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej. 

stos papierów/opinii

Brak korespondującego rozporządzenia określonego w art. 9a ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej Ustawy).

Treść Rozporządzenia nie może być rozpatrywana bez opracowania i przygotowania regulacji o jakiej mowa w art. 9a ust. 3 Ustawy. Materie obu aktów są nierozerwalnie związane i trudno odnieść się do proponowanych przepisów bez informacji o jakich stanowi art. 9b ust. 2.

Przekroczenie upoważnienia ustawowego w projektowanym Rozporządzeniu w sprawie sposobu i kryteriów weryfikacji zasobu informacyjnego, jego przetwarzania i udostępniania oraz standardów technicznych prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej (dalej Rozporządzenie). 

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporządzenia dostęp do zasobów informacyjnych odbywa się poprzez odnośniki do repozytoriów i nie wymaga powielania znajdujących się w nich danych. Przypominamy, że w art. 9a ust. 1 Ustawy przewidziane zostało rozwiązanie zobowiązujące do udostępniania zasobu informacyjnego tylko w centralnym repozytorium (pośrednio świadczy o tym także art. 9a ust. 3 pkt 3 Ustawy). W żadnym miejscu nie pojawia się możliwość nałożenia obowiązku prowadzenia repozytoriów na podmiot inny niż wymieniony w art. 9b ust. 1. 

Powyższe wskazuje, iż projektodawca opiniowanego Rozporządzenia przekracza upoważnienie ustawowe (por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r., sygn. akt K28/08) Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że wykonawczy charakter rozporządzenia determinuje treść upoważnienia do jego wydania. Musi być ono sformułowane w taki sposób, aby odsyłało do unormowania tylko takich spraw, które są przedmiotem ustawy i które służą realizacji tych samych celów, jakie znajdują wyraz w przepisach ustawy. Dlatego przepisy ustawy upoważniającej, a w szczególności przepis upoważniający, powinny wyznaczać co najmniej w sposób ogólny, lecz jednocześnie dostatecznie wyraźny, kierunek unormowań, które mają nastąpić w drodze rozporządzenia. Nie można bowiem wykonywać w drodze rozporządzenia tego, co nie zostało uregulowane w ustawie.

Sugerując rozwiązania – można założyć, że Centralne Repozytorium będzie stanowić bazę odniesień do zewnętrznych repozytoriów, jednak za jego pośrednictwem można się dowiedzieć, jaki jest stan danego dokumentu, odnaleźć jego wersję archiwalną, znaleźć relacje z innymi dokumentami, ważnymi z punktu widzenia danej sprawy, a pochodzącymi z innej instytucji. Należy oczekiwać, że centralne repozytorium jest gwarantem wiarygodności danych i informacji na ich temat. 

Przedstawione braki i przekroczenia utrudniają ocenę całości Rozporządzenia

Jako, że brakuje nam punktu odniesienia w postaci korespondującego rozporządzenia (określonego w art. 9a ust. 3 ustawy) oraz jako, że projektowane Rozporządzenie przekracza delegację ustawową, nie omawiamy szczegółowo projektowanych przepisów. 

Sygnalizacyjnie zwracamy jednak uwagę, że niektóre elementy uzasadnienia projektu Rozporządzenia odnoszą się do postulowanych rozwiązań (w tym technicznych), których odzwierciedlenia nie odnajdujemy w treści normatywnej przedłożonej propozycji (np. odniesienie do Scentralizowanego Dostępu do Informacji Publicznej, czy też ePUAPu). 

Wnioski

Postulujemy zatem, aby prace nad projektowanym Rozporządzeniem zostały wstrzymane oraz aby otwarty został spełniający standardy proces konsultacyjny (m. in. poprzez konferencje), który dotyczyć będzie obu regulacji – zarówno określonej w art. 9a ust. 3, jak i niniejszej – wynikającej z art. 9b ust. 4 Ustawy. 

Ponadto przypominamy, iż treść wszystkich wymaganych przez Ustawę rozporządzeń winna była być załączona do projektu Ustawy. Procedowanie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej miało miejsce dokładnie rok temu. Tak opóźnione upublicznianie tylko jednego z projektów, w okresie urlopowym i wyznaczanie 6 dni na konsultacje wraz z zastrzeżeniem, iż milczenie wyraża zgodę, budzi głębokie zdziwienie.

 

Stowarzyszenie 61 / MamPrawoWiedziec.pl

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenia Klimatologów Polskich 

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

 

Ostatnia modyfikacja: 2012-12-19
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog