To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednipaździernik 2023następny
PWŚCzPtSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44

08.02.2013
A- A+
Prosimy uregulować stanowienie prawa

8 lutego 2013 roku, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zwróciło się z wnioskiem o poprawę sposobu stanowienia prawa do Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Warszawa, 8 lutego 2013 r.

025/KBT/SLLGO/2013/SOMC

Pan Minister Michał Boni
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 22
00-060 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,


Z zaniepokojeniem śledzimy sposób w jaki prowadzone są przez podległe Panu Ministerstwo prace legislacyjne bądź „przedlegislacyjne” ewentualnie „okołolegislacyjne” związane z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz projektowaną ustawą o otwartych zasobach publicznych. 


Przyjęty sposób procedowania prowadzi do spadku zaufania obywateli do procesu legislacyjnego. Jest niezrozumiały i brakuje o nim rzetelnej informacji. Projekty, które powstają budzą opór społeczny – jest to naturalne w sytuacji, gdy nie odbywa się poważnej dyskusji nad projektem założeń – takiej, która uwzględniałaby różne punkty widzenia. Jednocześnie podkreślacie Państwo, iż pracujecie nad standardami konsultacji. Naszym zdaniem należy zacząć od działań podstawowych. O ich wprowadzenie zwracamy się w trybie wniosku z artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

1. Nie należy tworzyć zamkniętych grup eksperckich, których status jest niejasny.

Z taką sytuacją zetknęliśmy się dwukrotnie. W pierwszym przypadku chodzi o „spotkania okrągłego stołu” na temat dostępu do informacji publicznej. Na to spotkanie otrzymaliśmy zaproszenie. W naszym projekcie stanowiska - który przedstawiliśmy na spotkaniu 5 listopada 2012 roku - oraz podczas spotkania - zgłaszaliśmy konieczność dopuszczenia innych zainteresowanych podmiotów.

Postulat ten nie tylko nie został spełniony, ale też jedna z osób, które zachęcaliśmy do przedstawienia swojego zgłoszenia otrzymała odpowiedź, iż: są to warsztaty eksperckie w ograniczonym gronie, po to by umożliwić bardziej efektywną dyskusję i móc sprostać logistyce przygotowania takich spotkań. (…) proces ekspercki, nie zastępuje w żaden sposób konsultacji. 

  • Nie jest dla nas zrozumiałe w jaki sposób dobierani są eksperci.
  • Nie rozumiemy dlaczego nie są do tego procesu dopuszczane osoby, których wiedza i doświadczenie pozwalałyby dobrze przygotować projekt założeń do projektu ustawy. Przygotowanie dobrego dokumentu stanowi oczywisty zysk społeczny.
  • Nie rozumiemy dlaczego Ministerstwo, biorąc pod uwagę doświadczenia z nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej zakończonej w roku 2011, nie szuka takich sposobów przygotowywania założeń projektu ustawy, aby na etapie konsultacji uniknąć chaosu informacyjnego i postępowania wykluczającego powszechną debatę. 

2. Nie należy podawać informacji błędnych merytorycznie w celu uniknięcia zainteresowania pracami legislacyjnymi. Takie postępowanie powoduje brak wiary w jakiekolwiek tłumaczenia Ministerstwa na kolejnych etapach. 

Z sytuacją, w której ta zasada nie była przestrzegana, spotkaliśmy się przy okazji spotkania o niewiadomym charakterze na temat otwartych zasobów. Na nasze pytanie o możliwość uczestniczenia otrzymaliśmy odpowiedź zniechęcającą i mylącą: Co do zasady nie jest to "publiczne" spotkanie, ale adresowane do organizacji z osiągnieciami w otwieraniu zasobów, z którymi na ten temat już jesteśmy w dialogu, nie dotyczy też udip .

3. Nie należy sporządzać notatek i protokołów ze spotkań, które nie oddają tego, co dzieje się na spotkaniach . 

Rzetelność notatek dotyczących spotkań „okrągłego stołu” w sprawie ustawy o dostępie do informacji publicznej budzi nasze wątpliwości, które szczegółowo przedstawiliśmy na naszych stronach internetowych. Notatek ze spotkań na temat założeń do ustawy o projekcie ustawy o zasobach publicznych w ogóle nie odnaleźliśmy na stronach Ministerstwa.

Podsumowując, wnosimy o to, aby standardy jakie chcecie Państwo stosować wobec konsultacji – dobra wiara, responsywność, przejrzystość, powszechność, koordynacja, przewidywalność i poszanowanie interesu publicznego – obowiązywały na każdym etapie prowadzenia działań legislacyjnych. 

W wymiarze praktycznym oznacza to dla nas co najmniej eliminację podstawowych przyczyn obniżania się zaufania społecznego do procesu legislacyjnego. Dlatego wnosimy o odpowiedź w ustawowym terminie na nasz wniosek złożony trybie artykułu 241 KPA, aby:

1. Minister ustalił oficjalny tryb zgłaszania się do grup roboczych, na spotkania autorskie, warsztaty, okrągłe stoły, spotkania „prywatne”, „spotkania dialogowe” i inne tego typu przedsięwzięcia organizowane przez MAiC, na których poszerzana jest wiedza przyszłych autorów projektów założeń poszczególnych regulacji lub ich nowelizacji.

2. Minister zapewnił warunki do starannego i merytorycznego przygotowywania projektów aktów prawnych, w tym zadbał o to, aby po stronie Ministerstwa pracowały nad nią osoby rozumiejące czego dokładnie dana regulacja ma dotyczyć.

3. Minister zadbał o rzetelną informację na temat prowadzonych w Ministerstwie spotkań – również tych, o których pracownicy uważają, że mają charakter „prywatny”, „autorski”, „dialogowy”. Informacja o tym, że takie spotkania się odbywają winna być dostępna na stronie Ministerstwa przed spotkaniem. Rzetelne protokoły lub notatki winny pojawiać się po spotkaniach. 

Licząc na zrozumienie naszych argumentów i intencji, pozostając w przekonaniu o chęci Pana Ministra do prowadzenia dialogu z obywatelami, oczekujemy odpowiedzi w ustawowym terminie.

Łączymy wyrazy szacunku,

Szymon Osowski                                         Marzena Czarnecka
Prezes Stowarzyszenia                                Wiceprezes StowarzyszeniaOstatnia modyfikacja: 2013-02-11
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog