To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzedniluty 2019następny
PWŚCzPtSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej >> Prawo i praktyka >> Wykonywanie zadań publicznych przez uczelnię nie oznacza jednak, że treść wszystkich posiadanych przez nią dokumentów stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu

04.01.2010
A- A+
Wykonywanie zadań publicznych przez uczelnię nie oznacza jednak, że treść wszystkich posiadanych przez nią dokumentów stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu
Temida

Znane jest już uzasadnienie wyroku WSA w Lublinie oddalającego skargę na bezczynność Rektora Politechniki.

W wyroku tym WSA w Lublinie rozstrzygając, iż nie zachodzi bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej wskazał odnosząc się do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej na następujące kwestie: "Wykonywanie zadań publicznych przez uczelnię nie oznacza jednak, że treść wszystkich posiadanych przez nią dokumentów stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Dokumenty w postaci umów cywilnoprawnych zawartych przez uczelnię, nie spełniają ustawowego kryterium informacji o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 ustawy). Podobnie rzecz się ma z wyznaczonym zakresem odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w uczelni na podstawie umowy o pracę. Skarżący podaje we wniosku - ich imię, nazwisko i tytuł naukowy. Świadczenie pracy jest sprawą prywatną i indywidualną zatrudnionej osoby. Pytanie dotyczące zakresu odpowiedzialności, wynikającej z umowy o pracę, które nie nawiązuje do sprawowanych funkcji i kompetencji pracownika, nie wiąże się z publiczną sferą działalności uczelni.".

Wyrok wraz z uzasadnieniem można przeczytać w bazie orzeczeń NSA.

Ostatnia modyfikacja: 2012-12-13
Szymon Osowski
Wydrukuj skomentuj

Komentarze (2)
krzysiek | 04.01.2010
Moja krótka glosa krytyczna:) Wykonywanie zadania publicznego nie może polegać na realizacji sprawy prywatnej i stąd pod pojęciem informacji o sprawie publicznej należy rozumied również każdą czynnośd i każde działanie organu władzy publicznej tak w sferze prawa administracyjnego, jak i np. w sferze prawa cywilnego” (II SAB/Kr 56/07).
usuń
Działkowiec | 04.01.2010
Mogę napisać, iż popieram glosę krytyczną. W szczególności zwrócić uwagę należy, iż jest to uczelnia publiczna... Wyrok wpisuje się w ostatnio zapadajace wyroki, które mogą czasem powodować niezrozumienie. Ciekawy (odmienny?) w tym kontekście wydaje się wyrok WSA we Wrocławiu: "Sąd w niniejszym składzie podziela argumentację zawartą w powołanym wcześniej wyroku WSA w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2005r., II SAB/Gd 66/04, /ONSAiWSA 2007, nr 1, s. 16/, że skoro stosowne organy uczelni wykonują zadania władzy publicznej, to ich działalność podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej /podobnie przyjęto w wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2006r. II SA/Wa 2227/05, zamieszczonym w CBOSA/. Dodać należy, że z regulowanego przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm./ statusu uczelni publicznej jako jednostki utworzonej przez państwo /art. 2 ust. 1 pkt 2/, posiadającej osobowość prawną /art. 12/ oraz funkcjonującej w oparciu o środki finansowe zapewnione przez władze publiczne /art. 15 ust. 1/ wynika, że należy ją zaliczyć do podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W konsekwencji protokoły posiedzeń władz kolegialnych uczelni są dokumentami wytworzonymi przez szeroko rozumiane władze publiczne. A zatem jako odnoszące się do działania podmiotów publicznych stanowią informacje publiczną w rozumieniu ustawy. Informacją jest nie tylko prawo do informacji przetworzonej, ale też prawo wglądu do dokumentów /akt, materiałów/ będących w posiadaniu tego organu." IV SAB/Wr 4/09
usuń
CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog