To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzedniluty 2019następny
PWŚCzPtSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej >> Prawo i praktyka >> Art. 11 b ust. 3 u.s.g. nie może być interpretowany w oderwaniu od udoip

01.09.2009
A- A+
Art. 11 b ust. 3 u.s.g. nie może być interpretowany w oderwaniu od udoip

Polecamy Wyrok WSA we Wrocławiu w sprawie nieważność przepisów statutu gminy w zakresie dostępu do informacji publicznej w postaci protokołów z posiedzenia rady gminy i komisji rady "po ich formalnym przyjęciu". Wojewoda zakwestionował uchwałę zmieniającą przepisy statutu w zakresie udostępniania protokołów i wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały.

obrazek wagi - symbolu sprawiedliwości

Uzasadniając WSA we Wrocławiu wskazał na generalną zasadę prawa do informacji, iż poszukiwanie zakresu tego prawa nie może odbywać się bez uwzględnienia art. 61 Konstytucji. Natomiast przepis art. 11 b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jak już wskazał w wyroku z dnia 16 września 2002 r. sygn. akt K 38/01 nie może być interpretowany niezgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W tym zakresie WSA w uzasadnieniu wskazał, iż: "Przedstawiona wyżej zasada jawności działania organów gminy nakazuje bowiem aby publicznemu udostępnieniu poddane były wszelkie dokumenty obrazujące czynności faktyczne i prawne podejmowane przez te organy, chyba, że ustawa ogranicza tę jawność. Określając zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich Rada winna mieć więc na względzie nie tylko tę zasadę ale również regulację zawartą w art. 61 Konstytucji. W niniejszej sprawie niewątpliwie mamy bowiem do czynienia z dokumentem, o którym mowa w art. 61 ust. 2 Konstytucji. Konstytucja przewiduje bowiem prawo dostępu do wszelkich dokumentów zawierających informację publiczną. Ponadto upoważnienie wynikające z art. 11 b ust. 3 u.s.g. zdaniem Sądu nie może być interpretowane w oderwaniu od przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, który to akt normując szczegółowo zagadnienia dotyczące dostępu do informacji publicznej, może wszak dopuszczać odmienne uregulowania zasad dostępu do informacji niż Statut. Ten zaś musi pozostawać w zgodności z ustawami." 

Wyrok z dnia 6 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Wr 430/08 wraz z uzasadnieniem znajduje się w bazie orzeczeń PC DIP.

Ostatnia modyfikacja: 2012-12-13
PC DIP
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog