To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednilistopad 2018następny
PWŚCzPtSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Słowo kluczowe - "odwołanie"
Aby dana informacja była niejawna musi posiadać klauzulę tajności nadaną w ściśle określony sposób. W Urzędzie Miasta Krakowa o tym nie wiedziano. Sprawa wyszła na jaw, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrywał skargę wnioskodawcy, któremu odmówiono udostępnienia dokumentów ponieważ – zdaniem podpisującego decyzję...
Prawo do (braku?) informacji, czyli trudne boje o informację publiczną - 4 lata później
Podczas Tygodnia Informacji Publicznej w 2009 r. Jakub Kluziński napisał artykuł Prawo do (braku?) informacji, czyli trudne boje o informację publiczną, w którym opisał swoje doświadczenia z uzyskiwaniem informacji publicznej. Wracamy do tego artykułu, ponieważ 22 lutego 2013 r. skończyła się jedna z opisanych w...
(Nie)tajne wydatki na autostrady
W lipcu 2012 r. zwróciliśmy się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o udostępnienie  informacji o 1,4 mld zł jakie z Krajowego Funduszu Drogowego zostały przekazane spółkom zarządzającymi autostradami.
Rozstrzygnięcia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
W styczniu 2013 r. wysłaliśmy do wszysktich Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wnioski o udostępnienie rozstrzygnięć związanych z dostępem do informacji publicznej. Na bieżąco będzimy udostępniać przesłane decyzje i postanowienia.
ARiMR i TVP S.A. - sąd rozstrzygnie czy umowa na spoty reklamowe jest jawna
Złożyliśmy skargę na ostateczną decyzją o odmowie udostępnienia umowy na emisję spotów ARiMR
SLLGO złożyło wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
25 października 2011 roku złożyliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, profesor Ireny Lipowicz, w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego niektórych przepisów nowelizacji ustawy od dostępie do informacji publicznej. 
dr Michał Bernaczyk o osłabieniu sądowego systemu ochrony prawa do informacji
Dr Michał Bernaczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w zakresie prawa do informacji, krytycznie wypowiada się w kwestii zmiany procedury odwoławczej od decyzji nieudzielenia informacji publicznej.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Izba Wydawców Prasy o osłabieniu obywatela w kontaktach z urzędem
Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Izba Wydawców Prasy stwierdzają w swojej opinii do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, że prawo to, procedowane w pośpiechu i bez koniecznej precyzji, doprowadzi do ograniczenia praw obywatelskich. 
Krajowa Rada Sądownictwa - osłabiona zostanie ochrona prawna
Krajowa Rada Sądownictwa konsultuje wszystkie akty prawne, w których mowa o ochronie prawnej obywateli. W związku z tym, że nowelizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej zmienia sposób odwoływania się od decyzji odmawiających dostępu do informacji i kieruje wszystkie sprawy do sądów administracyjnych, KRS...
Rozprawa kasacyjna w sprawie Tarczy Antykorupcyjnej
Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 17 czerwca 2011 r. (piątek)
Rabka - wypowiada się kolejny sąd
Radnemu, o którym rozpisują się ostatnio podkarpackie gazety, sąd rejonowy uwzględnił zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania karnego.
Ministerstwo odmawia Prezydentowi Jaworzna
Prezydent Jawnorzna zwrócił się o udostępnienie informacji publicznej w postaci aneksu podpisanego przez ministerstwo z wykonawcą autostrady. Ministerstwo powołując się na tajemnicę handlową zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej odmówiło udostępnienia aneksu. Prezydent odwołał się od odmowy. Szczegóły sprawy opisane zostały na...
Informacja publiczna – skarga na bezczynności, czy odwołanie od decyzji
Minumum decyzji o odomowie udostępnienia informacji publicznej.
Odwołanie czy pozew do sądu lub skarga bezczynność w przypadku pisma powołujacego się na ochronę danych osobowych
W związku z tym należy przyjąć, że domagający się udostępnienia informacji publicznej w sprawach, w których może wchodzić w grę możliwość naruszenia danych osobowych lub prywatności, winien jednoznacznie zażądać wydania decyzji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, odpowiadającej wymogom określonym w art....
Odmowa ze względu na dane osobowe wyłącza możliwość skargi do WSA
Oznacza to, że w sprawie wyłączona jest właściwość sądów administracyjnych na podstawie art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W świetle tegoż przepisu wystarczy bowiem aby podmiot dysponujący taką informacją powołał się na wymieniony w przepisie art. 22 tej ustawy przedmiot ochrony, aby...
Odwołanie się po decyzji odmownej z powołaniem się na prawo do prywatności
Natomiast niezgodne z treścią przepisu art. 22 ust. 1 i ust. 3 cyt. ustawy pouczenie strony zawarte w zaskarżonej decyzji o prawie wniesienia skargi na tę decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego, nie ma wpływu na jego zastosowanie.
Odwołanie po decyzji odmownej wydanej ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa
Unormowanie art. 22 ust. 1 i 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Zatem niezgodne z treścią tego przepisu pouczenie strony przez organ o prawie wniesienia skargi na wyżej wymienioną decyzję ostateczną organu do NSA, nie ma wpływu na jego...
Droga odwoławcza po wydania decyzji odmowej z powołaniem się na inne tajemnice niż wymienione art. 22 ust. 1 udip
Właściwość sądu administracyjnego dotyczy więc wszelkich postępowań w kategorii spraw objętych ustawą, a zatem także bezczynność organów z wyłączeniem tych spraw, o których stanowi przepis art. 22 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ile instancji do skutecznego udostępnienia informacji publicznej? Zainteresowany mieszkaniec odwiedzi każdy sąd.
Wydawać się może, iż po 11 latach obowiązywania Konstytucji RP i 7 latach od wejścia w życie ustawy o dostępie do informacji publicznej, jawność działania administracji staje się powoli zasadą, a dostęp do informacji publicznej jest szybki i prosty. Jednak jak pokazuje przykład mieszkańca gminy...
Informacja publiczna skarga na bezczynności, czy odwołanie od decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu Postanowienia z dnia 24 lipca 2008 r. uznał, iż podmiot udostępniający informacje publiczne „rozpatrzył wniosek skarżącej o udostępnienie informacji publicznej w określonej przepisami prawa formie” w przypadku w przypadku poinformowania wnioskodawcy pismem, iż udzielenie żądanych informacji jest...
CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog