To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednilipiec 2024następny
PWŚCzPtSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Słowo kluczowe - "orzecznictwo"
W czerwcu 2013 roku Sędzia Irena Kamińska - orzekająca w około 60 procentach spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - udzieliła wywiadu do pisma "Na wokandzie", gdzie przedstawiła propozycje zmian legislacyjnych. Są one zgodne z jej linią orzeczniczą. Problem w...
Dostęp do informacji jako prawo człowieka. Kolejny  wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Prezentujemy tłumaczenie wyroku zapadłego w dniu 25 czerwca 2013 r. przed ETPC w sprawie Młodzieżowa Inicjatywa na Rzecz Praw Człowieka przeciwko Serbii. Trybunał potwierdził, że dostęp do informacji publicznej jest prawem człowieka określonym w art 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r.
Prezentujemy omówienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2012 r. (I CSK 190/12), w którym stwierdzono, że udostępnieniu podlegają dane osób, z którymi podmioty administracji publicznej zawarły umowy cywilino-prawne.
Kontrowersyjny wyrok niemieckiego sądu
"Dziennikarz niemieckiego tabloidu "Bild" zwrócił się do Federalnej Służby Wywiadu (BND) z prośbą o udostępnienie informacji na temat nazistowskiej przeszłości pracowników tej instytucji. Po otrzymaniu odmowy skierował sprawę do sądu, by zmusić w ten sposób urząd do wydania interesujących go informacji.
Dostęp do akt zakończonego postępowania jest ograniczony
Nie można żądać dostępu do całości akt zakończonego postępowania karnego, prowadzonego przez prokuraturę - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Rozstrzygnięcia Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
W styczniu 2013 r. wysłaliśmy do wszysktich Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wnioski o udostępnienie rozstrzygnięć związanych z dostępem do informacji publicznej. Na bieżąco będzimy udostępniać przesłane decyzje i postanowienia.
Uczelnia ma się dobrze i to musi państwu wystarczyć!
Czy znacie uczucie, gdy oglądając coś nieoczekiwanie odkrywacie wciągającą nową rzeczywistość? Fundusz Pomocy Studentom – w ramach inicjatywy watchdog.edu.pl - opublikował raport z monitoringu przyznawania pomocy finansowej studentom ze środków publicznych. Śmiało jednak można powiedzieć, że w połowie jest to raport z monitoringu dostępu...
Umowy do udostępnienia czy do ochrony
Kolejne wyroki nie zakończyły sporu o udostępnienie Fundacji ePaństwo danych o zakupieniu przez Sąd Najwyższy uprawnień do korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEX.
Liczba kontrolerów biletów to informacja publiczna
Liczba osób, zajmujących się kontrolą biletów, wzory ich identyfikatorów oraz zasady nadawanie numerów służbowych stanowią informację publiczną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
11 stycznia 2013 roku – tym razem cztery sprawy z oporem materii
W piątek – 11 stycznia 2013 roku odbyły się kolejno cztery sprawy sądowe dotyczące dostępu do informacji publicznej, w których brało udział Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. Nie był to jednak równie energetyzujący dzień jak 9 stycznia 2013 roku – kiedy mieliśmy serię wygranych...
9 stycznia 2013 - cztery wygrane sprawy o dostęp do informacji
9 stycznia 2013 roku członkowie Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich uczestniczyli w czterech wygranych sprawach sądowych dotyczących jawności.
Treść umów cywilnoprawnych może stanowić informację publiczną
WSA rozpatrując sprawę uznał, iż zapytanie, na jakich zasadach zatrudniani są w autobusach komunikacji wykonywanej przez państwową osobę prawną kontrolerzy biletów, jaka jest nazwa i adres dokonującej tego firmy zewnętrznej, do kiedy obowiązuje umowa z tą firmą i jakie są kwoty i zasady wynagradzania...
Informacje o wynagrodzeniach z publicznej kasy i niektórych wydatkach urzędów wciąż są pilnie strzeżoną tajemnicą!
Czy urząd może z udostępnionych faktur usunąć numer dokumentu i nazwę wystawiającego przedsiębiorcy? Czy opinie prawne i wynagrodzenie radcy prawnego, który obsługuje urząd to informacja, którą mogą poznać mieszkańcy? 11 stycznia 2013 o godz. 10.50, sala B (I OSK 2508/12) i o 11.15 sala...
Zakład komunalny musi udostępnić dane
(...) art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy mówi, że obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne. Z art. 6 ustawy wynika zaś, że udostępnieniu podlega informacja publiczna, w tym o wykonywaniu zadań publicznych i działalności w ramach...
W jaki sposób istniejące instytucje prawne umożliwiają obywatelom udział w procesach decyzyjnych?
Zachęcamy do przeczytania niezwykle ciekawego opracowania pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr hab. Bogusława Banaszaka i dr Michała Bernaczyka na temat dostępu do informacji publicznej i roli obywateli w procesie stanowienia prawa. Artykuł ukazał się w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego (rok VIII nr...
Nowa Gazeta Trzebnicka i długo oczekiwany sukces w walce o jawność
Prezentujemy artykuł autorstwa Daniela Długosza, który jako redaktor naczelny Gazety doprowadził do udostępnienia bardzo ważnych danych dotyczących kosztów wydawania gazety samorządu trzebnickiego. Jego działania wspierało Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.
Sąd administracyjny vs. ustawodawca kazus I OSK 89/09 – opinia prawna to informacja publiczna?
Zasadniczym argumentem za wprowadzeniem przez rząd ograniczenia w dostępie do informacji publicznej (później słynna poprawka Rockiego) był wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. akt I OSK 89/09
Wyjaśnienia dotyczące sprawy sądowej o udostępnienie faktur przez Urząd Miejski w Tłuszczu
W czerwcu 2012 roku, w newsletterze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich ukazała się notatka o następującej treści „8 maja 2012, WSA w Warszawie, II SAB/Wa 56/12, SLLGO przeciw Burmistrzowi Tłuszcza w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej (faktury za wydatki z funduszu sołeckiego). Sąd nakazał rozpatrzyć...
Relacja z konferencji na temat problemów z prawem dostępu do informacji publicznej
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zorganizował 29 marca 2012 r. konferencję Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej.
Czy Prezydent jest królem? Oceni to Trybunał Konstytucyjny
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał 22 marca 2012 r. kolejną skargę kasacyjną w sprawie o udostępnienie opinii na temat OFE. Dwie poprzednie sprawy były wygrane przez wnioskodawców. Tym razem sąd zgodził się z propozycją pełnomocnika Prezydenta aby skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zawiesił...
   1  2  3   >
CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog