To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednilistopad 2018następny
PWŚCzPtSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Słowo kluczowe - "informacja przetworzona"
Po wypowiedziach medialnych sędzi Ireny Kamińskiej dla Polskiej Agencji Prasowej (przedrukowanych w kolejnych mediach) i dla prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości periodyku „Na wokandzie”, koncepcja „nadużywania prawa do informacji” goni niczym lawina – zyskując coraz szerszą rzeszę zwolenników wśród urzędników, przedstawicieli świata prawniczego i szkoleniowców.
 Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim blokuje informację publiczną
Cóż zatem zrobiłem? Ponownie wysłałem do SR w Wodzisławiu Śląskim wniosek o udostępnienie informacji publicznej, tym razem bez żadnego uzasadnienia. Poczekam 2 tygodnie, i jeśli nie dostanę odpowiedzi, postąpię w myśl artykułu 23. ustawy.
RPO do władz Warszawy: należy udostępnić umowy miasta z kancelariami prawnymi
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca w swoim wystąpieniu do władz Warszawy na nieprawidłowość w zakresie udostępniania informacji o umowach, jakie zostały podpisane między miastem, a kancelariami prawnymi działającymi na jego zlecenie.
Napisali do Prezydenta RP. Prezydent  RP nie odniósł się do ich apelu.
Spis 336 organizacji społecznych, obywatelek i obywateli którzy napisali do Prezydenta RP w sprawie zawetowania nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Spis nie jest pełny, ponieważ nie wszystkie apele trafiły do wiadomości skrzynki...
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - co się zmieni?
Polska w najbliższym czasie będzie implementować dyrektywę UE o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Czy propozycje rządu są zgodne z jej duchem i czy rzeczywiście przygotowują one dobry grunt pod rozwój innowacyjnych technologii? 
BO WIEDZA TO WŁADZA - relacja z konferencji
28 września 2010 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Dostępu do Informacji na konferencji „Wiedza - Władza" wręczono nagrody w konkursie „Wyważanie otwartych drzwi", oceniającym praktyki udostępniania informacji publicznej przez polskie urzędy oraz dyskutowano o nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w kontekście jej...
Informacja przetworzona - sporządzenie anliz, wyciągów
Wymaga ono zatem podjęcia przez organ dodatkowych czynności polegających na przykład na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, sporządzenia zestawień, analiz z wyciągów oraz zaangażowania środków osobowych i finansowych, co rzeczywiście informację tę czyni informacją przetworzoną. Podobne stanowisko wynika z wyroku NSA z dnia 17 października...
Orzeczenia dyscyplinarne uczelni wyższej są informacją publiczną
Z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji, udostępniona informacja nie odpowiada treści zawartego we wniosku żądania lub organ odmawia udzielenia takiej informacji w nieprzewidzianej do tej czynności formie...
Uzasadnienie dla przetworzenia obowiązuje każdego
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnia przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie prowadzi do stwierdzenia, że intencją ustawodawcy było udzielenie osobom sprawującym funkcje publiczne w samorządach lokalnych lub organach władzy publicznej uprawnień do uzyskania informacji publicznej...
Anomizacja nie jest przetworzeniem informacji publicznej
Od pewnego czasu pojawiały się interpretacje, iż anomizacja prowadzi do żadania informacji publicznej przetworzonej.
Anomizacja nie jest przetworzeniem informacji publicznej - wyrok WSA w Warszawie
Także przeprowadzenie niezbędnych czynności anonimizacji wybranych w powyższy sposób orzeczeń sądowych nie stanowi o wytworzeniu informacji przetworzonej, gdyż anonimizacja to wyłącznie czynność techniczna, w wyniku której nie powstaje żadna nowa informacja.
Aktualność jako przeskłanka udostępniania informacji publicznych
Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (...) stanowiący, iż prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej "aktualną wiedzę" o sprawach publicznych, nie może być wykładany jako regulacja ograniczająca...
Udostępnianie akt sprawy stronie nie jest udostępnianiem informacji publicznej
Trudno bowiem przyjąć, aby udostępnienie akt sprawy sądowej było tożsame z udostępnieniem informacji publicznej. (...) Wnioskowane dokumenty (opinie) znajdowały się w aktach sprawy karnej skarżącego i dotyczyły jego osoby. Wydawanie zaś dokumentów stronie postępowania z akt sprawy sądowej nie można uznać za informację publiczną.
Informacja przetworzona
W rozpoznawanej sprawie organy zatem miały do czynienia z informacją publiczną przetworzoną, co usprawiedliwiało żądanie, od strony skarżącej, wykazania interesu publicznego uzasadniającego udostępnienie żądanych informacji.
Usunięcie danych z dokumentu nie jest przetworzeniem
Inaczej mówiąc dostęp do informacji publicznej jest sam w sobie na tyle istotny dla interesu publicznego, że przetworzenie informacji polegające na usunięciu pewnych danych z dokumentu po to, aby można było go udostępnić, nie może stać na przeszkodzie udostępnieniu informacji.
Pojęcie informacji przetworzonej i postępowanie w przypadku żądania informacji przetworzonej
To podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej muszą wykazać, że objęte wnioskiem żądanie dotyczy informacji publicznej o charakterze przetworzonym i mogą odmówić jej udostępnienia tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie wykaże istnienia interesu publicznego.
Prawo do (braku?) informacji, czyli trudne boje o informację publiczną
Jak wygląda w praktyce realizacja konstytucyjnego prawa do informacji publicznej w Polsce? Każdy, kto choć raz próbował uzyskać informacje w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej, mógłby podzielić się w tym względzie swoimi doświadczeniami - lepszymi lub gorszymi, choć pewnie raczej gorszymi....
Wiadomości 24 wracają do akcji
Rozpoczęcie akcji największego serwisu dziennikarstwa obywatelskiego - Wiadomości24, zbiega sie z rozpoczęciem Tygodnia Informacji Publicznej 2009 i Międzynarodowym Dniem Prawa do Wiedzy. Z tej okazji na portalu ukazały się wywiady z przedstawicielami Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.
CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog